,,SKAUTING NENÍ JEN HRA, JE TO ŽIVOTNÍ STYL"

VLČÁCKÁ DRUŽINA

Černí panteři

SKAUTSKÁ DRUŽINA

Rudí draci

ROVERSKÁ DRUŽINA

Kentauři

Známé osobnosti o skautingu...

"Skauting je světovou jedničkou ve výchově mládeže. Pro mládež je skauting mimořádně důležitý. Rozvíjí vlastenectví, morální hodnoty, odvahu, buduje charakter, sebedůvěru a společenskou odpovědnost. "

Nelson Mandela

bývalý prezident JAR, držitel Nobelovy ceny míru

"Rád vzpomínám na dobu, kdy jsem se svým skautským oddílem také prožíval podobná dobrodružství jako vy. Vím, co vše pro vás skauting znamená, a raduji se z toho, že jeho myšlenky jsou stále aktuální a oslovují mladé lidi."

Václav Havel

bývalý prezident ČR

"Forma skautingu je jenom hra. Způsob, jak se dostat k těm důležitým věcem, které skauting obsahuje. Dostat se k sounáležitosti, k pokoře a k tomu myslet na bližního stejně, jako na sebe samého. Takhle jsem skauting cítila..."

Eva Holubová

česká filmová herečka

216

ZEMÍ, VE KTERÝCH JE SKAUTING

60 mil.

SKAUTŮ NA CELÉM SVĚTĚ

70 tis.

SKAUTŮ V ČESKÉ REPUBLICE

1907

ROK VZNIKU SKAUTINGU