Uvítáme jakýkoli finanční nebo materiální dar

Jsme nezisková organizace, většinu našich peněz tvoří pouze členské příspěvky, proto jsme rádi za jakoukoli dotaci nebo dar, který nám umožní rozvoj našeho oddílu, nové vybavení klubovny atd.

Vše si můžete ze zákona odečíst z daní. V kontaktech se můžeme  kdykoli domluvit na podepsaní darovací smlouvy, peníze lze poslat na účet, nebo předat hotově.

Všem dárcům děkujeme.