Náš oddíl

  • Náš oddíl byl založen roku 1991, a za celou jeho historii měl pět vůdců a pět družin. Jsou to družiny Předvoj, Bobři, Kentauři, Černí panteři a Rudí draci. Nyní již jako družiny fungují jen ty dvě poslední a Kentauři zastávají funkci vedení oddílu.
  • Klubovnu už od zrození našeho oddílu máme na stejném místě, ale přesto si prošla mnoha změnami.
  • Vlčácká i Skautská družina mají každá kolem 10 - 12 členů, Roverská družina i s činovníky a OldSkauty má asi 25 členů.
  • Jsme členem organizace Svaz skautů a skautek České republiky, z. s. a mezinárodní organizace World Federation of Indenpendant Scout.
  • Skauti a skautky v obou dvou organizacích dodržují tradiční skautské principy stanovené zakladatelem světového skautského hnutí Robertem Baden Powellem.
  • Oddíl má každé léto společně s Jevíčským oddílem dvoutýdenní stanový tábor na jednom z našich tábořišť u Jimramova nebo u Trhonic.