Rudí draci

  • Rudí draci jsou skautská družina starších kluků, kteří mají vlčácký slib, čekatelský modrý šátek, nebo už skautský slib. V šestnácti letech se stávají Rovery a někteří Mladšími činovníky.
  • Do této družiny patří většinou kluci 6. - 9. třída.
  • Mívají pravidelné schůzky každý pátek od 16:00 do 17:30 na naší klubovně.
  • Schůzky mají na rozdíl od vlčat více akčnější, většinou jdou do přírody, a dozvídají se a zkouší nové věci v praxi. 
  • Téměř každý měsíc je nějaká akce buď v přírodě, na klubovně, nebo kdekoli v ČR či v zahraničí, společná i pro mladší vlčata.
  • Stejně jako celý oddíl pravidelně každé léto jezdí na dvoutýdenní tábor na některé z našich tábořišť.
  • Účastní se většiny republikových akcí.